Trader.bg
FOREX търговия на световните валутни пазари - Trader.bg

Trader.bg on the search engines

oogle ahoo Bing
Meta Tags
Meta Tags: OK
Title: OK
og:locale: bg_BG

og:site_name: Trader.bg

og:url: https://www.trader.bg/bg

og:title: FOREX търговия на световните валутни пазари - Trader.bg

og:description: Новини за FOREX. Валутен пазар. Форекс - валутна търговия. Търговия с акции, индекси, злато и петрол. Обучение, анализи, FOREX игра, форекс брокери и FOREX котировки.

og:image: /images/a6cbc1d.jpg?145

viewport: width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0

description: Новини за FOREX. Валутен пазар. Форекс - валутна търговия. Търговия с акции, индекси, злато и петрол. Обучение, анализи, FOREX игра, форекс брокери и FOREX котировки.

X-UA-Compatible: IE=Edge

Title: FOREX търговия на световните валутни пазари - Trader.bg
H1: Търгувай Bitcoin
H2: Свободата да търгуваш навсякъде
H3: Вземи безплатното ни приложение за мобилни устройства с iOS
DNS
DNS: OK
IP
217.163.18.5

MX
ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM

ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM

ASPMX.L.GOOGLE.COM

ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM

ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM

ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM

NS
ns3.p16.dynect.net

ns2.p16.dynect.net

ns4.p16.dynect.net

ns1.p16.dynect.net

Header
Header: OK
Website: UP
Charset: UTF-8
Request 0
http_code: HTTP/1.1 301 Moved Permanently

Server: nginx

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Transfer-Encoding: chunked

Connection: keep-alive

Set-Cookie: 5d60904a5b52802c63d8b5b97bf8a1ea=null; expires=Sun, 23-Jan-2028 16:02:46 GMT; Max-Age=315532800; path=/; domain=.trader.bg

Cache-Control: private

Date: Tue, 23 Jan 2018 16:02:46 GMT

Location: https://www.trader.bg/

Request 1
http_code: HTTP/1.1 200 OK

Server: nginx

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Transfer-Encoding: chunked

Connection: keep-alive

Vary: Accept-Encoding

Cache-Control: private

Date: Tue, 23 Jan 2018 16:02:46 GMT

Set-Cookie: 5d60904a5b52802c63d8b5b97bf8a1ea=%225a675ca66a44b%22; expires=Sun, 23-Jan-2028 16:02:46 GMT; Max-Age=315532800; path=/; domain=.trader.bg

Content-Encoding: gzip

robots.txt

Robots.txt: Ok
Content
Total word count: 309
OK
Word Count Density
сметка 11 3.56%
търговия 7 2.27%
или 6 1.94%
later 5 1.62%
Видео 4 1.29%
Понятия 4 1.29%
Реална 4 1.29%
безплатното 4 1.29%
приложение 4 1.29%
обучения 4 1.29%
задавани 4 1.29%
Условия 4 1.29%
Безплатни 4 1.29%
курсове 4 1.29%
начинаещи 4 1.29%
графики 4 1.29%
Как 4 1.29%
въпроси 4 1.29%
нас 4 1.29%
Понятия термини 4 1.29%
Реална сметка 4 1.29%
Често 4 1.29%
Видео обучения 4 1.29%
разчитаме графики 4 1.29%
Безплатни курсове 4 1.29%
безплатното приложение 4 1.29%
термини 4 1.29%
Как разчитаме 4 1.29%
разчитаме 4 1.29%
Често задавани 4 1.29%
задавани въпроси 4 1.29%
Често задавани въпроси 4 1.29%
Как разчитаме графики 4 1.29%
Обучение 3 0.97%
Анализи 3 0.97%
анализи 3 0.97%
правила 3 0.97%
търгуване 3 0.97%
Режими 3 0.97%
сметка Откриване 3 0.97%
Инструменти търговия 3 0.97%
Захранване сметка 3 0.97%
Условия търговия 3 0.97%
въпроси Условия 3 0.97%
Икономически 3 0.97%
Tърговия 3 0.97%
анализи Финансови 3 0.97%
Теглене средства 3 0.97%
Финансови новини 3 0.97%
средства Новини 3 0.97%
нас Контакт 3 0.97%
сметка Теглене 3 0.97%
новини Икономически 3 0.97%
термини Често 3 0.97%
Новини анализи 3 0.97%
сметка Захранване 3 0.97%
Управление сметка 3 0.97%
търговия Инструменти 3 0.97%
календар Анализи 3 0.97%
Откриване Реална 3 0.97%
курсове Понятия 3 0.97%
сметка Теглене средства 3 0.97%
Захранване сметка Теглене 3 0.97%
Теглене средства Новини 3 0.97%
термини Често задавани 3 0.97%
курсове Понятия термини 3 0.97%
Понятия термини Често 3 0.97%
задавани въпроси Условия 3 0.97%
анализи Финансови новини 3 0.97%
Управление сметка Откриване 3 0.97%
правила Как разчитаме графики 3 0.97%
Икономически календар Анализи 3 0.97%
Новини анализи Финансови 3 0.97%
средства Новини анализи 3 0.97%
Безплатни курсове Понятия 3 0.97%
Финансови новини Икономически 3 0.97%
Реална сметка Захранване 3 0.97%
Анализи Обучение Видео 3 0.97%
сметка Откриване Реална 3 0.97%
Откриване Реална сметка 3 0.97%
начинаещи Режими търгуване 3 0.97%
новини Икономически календар 3 0.97%
Условия търговия Инструменти 3 0.97%
златни правила Как 3 0.97%
правила Как разчитаме 3 0.97%
въпроси Условия търговия 3 0.97%
календар Анализи Обучение 3 0.97%
търгуване златни правила 3 0.97%
Често задавани въпроси Условия 3 0.97%
сметка Теглене средства Новини 3 0.97%
начинаещи Режими търгуване златни 3 0.97%
Икономически календар Анализи Обучение 3 0.97%
сметка Захранване сметка Теглене 3 0.97%
задавани въпроси Условия търговия 3 0.97%
термини Често задавани въпроси 3 0.97%
Понятия термини Често задавани 3 0.97%
въпроси Условия търговия Инструменти 3 0.97%
новини Икономически календар Анализи 3 0.97%
Теглене средства Новини анализи 3 0.97%
търговия Позиции плащания 3 0.97%
Обучение Видео 3 0.97%
анализи Финансови новини Икономически 3 0.97%
средства Новини анализи Финансови 3 0.97%
Новини анализи Финансови новини 3 0.97%
курсове Понятия термини Често 3 0.97%
Откриване Реална сметка Захранване 3 0.97%
търговия Инструменти търговия Позиции 3 0.97%
разчитаме графики Безплатни курсове 3 0.97%
Захранване сметка Теглене средства 3 0.97%
Финансови новини Икономически календар 3 0.97%
Анализи Обучение Видео обучения 3 0.97%
Режими търгуване златни правила 3 0.97%
Как разчитаме графики Безплатни 3 0.97%
Обучение Видео обучения Tърговия 3 0.97%
плащания Още нас Контакт 3 0.97%
Управление сметка Откриване Реална 3 0.97%
календар Анализи Обучение Видео 3 0.97%
златни правила Как разчитаме 3 0.97%
търгуване златни правила Как 3 0.97%
Режими търгуване златни 3 0.97%
Trader.bg results on search engines
Икономически календар - Trader.bg
https://www.trader.bg/bg/%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8-%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D1%252580
Bank of Japan Interest Rates Decision. Централната банка на Япония (Bank of Japan) взема решения и провежда паричната си политика по такъв начин, че да осигури ценова стабилност в страната. Чрез прилагането й, банката ...www.trader.bg/bg/%25D0%25B8%25D0%25...

Общи условия и поверителност - Trader.bg
https://www.trader.bg/bg/%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0-%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0-%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B7%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5-%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0-Trader.bg
Правила за ползване. Настоящите правила за ползване („Споразумението“) са приложими за: (i) интернет страниците, (ii) услугите, (iii) съдържанието, (iv ) споразуменията и (v) платформата за търговия (наричани „Услугите“), ...www.trader.bg/bg/%25D0%259F%25D1%25...

Анализи - Trader.bg
https://www.trader.bg/bg/%2525D0%252590%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B8/2012-08-03/
По време на търговията вчера среброто понижи стойността си от 27.80 USD до 27.00 USD за тройунция. Тази сутрин то се търгува на нива 27.05-27.25. При движението днес, според направените анализи от Trader.bg, ако ...www.trader.bg/../2012-08-03/

Анализи - Trader.bg
http://www.trader.bg/bg/%2525D0%252590%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B8/2011-04-13/
В първите часове на търговия вчера еврото започна да повишава стойността си и от 1.4385 долара по време на европейската сесия достигна 1.4515 долара. Тази сутрин валутната двойка се търгува на нива 1.4450- 1.4490.www.trader.bg/../2011-04-13/

Анализи - Trader.bg
https://www.trader.bg/bg/%2525D0%252590%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B8/2008-04-02/
В първите часове на търговия вчера еврото се разменяше в рейндж 1.5750- 1.5780 долара. По време на европейската сесия понижи стойността си до 1.5565 долара, заради публикуването на загуба от 15 млрд. франка на ...www.trader.bg/../2008-04-02/

Анализи - Trader.bg
http://www.trader.bg/bg/%2525D0%252590%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B8/2006-11-13/
Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Авус Капитал не носи отговорност за последствията, ...www.trader.bg/../2006-11-13/

Новини - Trader.bg
https://www.trader.bg/bg/%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%3Fdate%253D2013-08-21
Акциите на Apple Inc. и Microsoft Corp. се покачиха в началото на американската сесия днес, като така подкрепиха подема на технологичния сектор като цяло. Apple се покачи с близо 0.7% дo 507.02 $, докато акциите на Microsoft ...www.trader.bg/bg/%25D0%25BD%25D0%25...

Анализи - Trader.bg
https://www.trader.bg/bg/%2525D0%252590%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B8%3Fdate%253D2016-11-13
13 ноем. 2016 ... Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Авус Капитал не носи отговорност за ...www.trader.bg/bg/%25D0%2590%25D0%25...

Анализи - Trader.bg
https://www.trader.bg/bg/%2525D0%252590%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B8%3Fdate%253D2007-12-12
В първите часове на търговия вчера еврото се разменяше в рейндж 1.4700- 1.4730 долара. По време на американската сесия понижи стойността си до 1.4640 долара. Тази сутрин валутната двойка се търгува на нива ...www.trader.bg/bg/%25D0%2590%25D0%25...

Анализи - Trader.bg
https://www.trader.bg/bg/%2525D0%252590%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B8%3Fdate%253D2009-03-10
В първите часове на търговия вчера еврото започна да понижава стойността си и от 1.2715 долара по време на европейската сесия достигна 1.2555 долара. Тази сутрин валутната двойка се търгува на нива 1.2635-1.2670.www.trader.bg/bg/%25D0%2590%25D0%25...

Recently Checked
ru.sellbuystuffs.com | jp.sellbuystuffs.com | group-ib.ru | webdesignaustrali.wordpress.com | clickerheroes2.com | sanjufullmoviedownload.wordpress.com | al.qurandansunnah.wordpress.com | imaraffi.tr.gg | foresttrailacademy.com | daidostup.me | ruzgaryapiinegol.tr.gg | exito.com | upvt.edomex.gob.mx | google.com.qurandansunnah.wordpress.com | socialgrin.com | espaciotiempo.mipropia.com | rozee.pk | toptanlaminatparke.tr.gg | the-online.com | ar-wk.com | wmantalya.com | saltonline.com.ar | apoverlag.at | apkmaniafull.com | gamdom.com | cima4u.tv | inegolyapidekorasyon.tr.gg | inegoldesign.tr.gg | parkeciserdar.simplesite.com | inegolparkeci.tr.gg | inegolparke.tr.gg | modefinegol.tr.gg | inegolcelikkapi.tr.gg | inegollambiri.tr.gg | inegollaminatparke.tr.gg | duvardesen.tr.gg | parkeci-com.tr.gg | wap.funtonia.com | 81.funtonia.com | funtonia.com | 123guestbook.com | foroalejandria.com | health.com | mgt10.com | olx.bg | fanfictionthatiscanon.wordpress.com | Www.brainyquote.com | alagoasreal.blogspot.com | negocios.etb.com.co | pymes.etb.com.co |